Политика за защита на личните данни и Общи условия за хотелски резервации

www.starrytravel.com е проект на “Старри Травел” ЕООД, туроператор и туристически агент с Регистрация № 05255.
 
Информация по чл. 4 от ЗЕТ:
1. Старри Травел ЕООД;
2. Адрес на управление: гр.София, ж.к. Хр.Смирненски № 46А ;
3. www.starrytravel.com
4. тел. 02/ 846 80 45 и тел. 0879 46 80 45, E-mail: info@starrytravel.com
5. Дружеството е вписано в Търговския регистър; ЕИК 131135488
6. Министерство на Туризма;
 
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Наименование: Старри Травел ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 131135488
Aдрес на управление: гр.София, ж.к. Христо Смирненски № 46А
Телефон: 02 846 80 45
Уебсайт: www.starrytravel.com 
 
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg 
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
1. Обхват и съгласие:
Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя разяснява въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашия сайт - интернет страници и целите за които се използват. Когато правите резервация и посочите лични данни, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.
 
Посещавайки и използвайки уебсайта www.starrytravel.com, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Старри Травел ЕООД. Ако не сте съгласни с настоящата политика, моля не използвайте сайта на Старри Травел ЕООД.
 
Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност.
 
Практиките описани в този документ са приложими само за нашия уебсайт и не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които този сайт препраща.
 
Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги. В резултат, няма да можете да използвате услугите предоставени от нас.
 
2. Основания за обработване на лични данни: 
Във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Старри Травел ЕООД обработва лични данни са:
- обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
- обрабтоването е необходимо за изпъленението на договор;
- на основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
- обработването е необходимо за целите на легитимни интересни на Старри Травел ЕООД
 
3. Информация която събираме:
Старри Травел ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика. 
 
Ще обработваме следните категории лични данни:
- име;
- имейл адрес;
- телефонен номер;
- дата на раждане;
- ЕГН
- Данни от документ за самоличност
Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Старри Травел ЕООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.
 
4. Начин на събиране на информация:
- когато правите запитване;
- когато правите резервация (онлайн или офлайн);
- когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
- от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;
- от трети страни – чрез профила на Старри Травел ЕООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.
 
5. В настоящата политика, целите и начините на обработване на личните Ви данни са:
- за да предоставим нашите услуги;
- за свързване с нашите потребители;
- за да отговорим на вашите запитвания;
- други начини, разрешени или незабранени от законодателството.
Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети от Старри Травел ЕООД.
Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.
 
6. Информация за трети страни - партньори на уебсайта
Старри Травел ЕООД няма да предоставя лични данни на трети страни, освен в изброените тук случаи.
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.
Нашият уебсайт може да съдържат връзки или да препращат към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Старри Травел ЕООД не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.
С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на нашаите платформи, включително тази уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: 
 
Google Analytics - https://privacy.google.com/businesses/compliance/Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други.
Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър или от тук 
 
Както и различни Wordspress plugins (за нуждите на  http://www.starrytravel.com/blog/ и http://www.starrytravel.com/offers/)
 
Google Webmaster tools - https://www.google.com/webmasters/; 
 
Facebook - https://www.facebook.com/business/gdpr;
 
Twitter, Google plus, Instagram, Ремаркетинг, Google Adwords Conversion, Facebook Custom Audience. 
 
В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.
 
7. Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:
Право на информираност:
По всяко време можете да получите информация за данни, идентифициращи Старри Травел ЕООД във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за: 
- намерението на Старри Травел ЕООД да предаде данните Ви на трети страни;
- срока на съхранение на данните Ви;
- информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.
Право на достъп до собствени лични данни: 
По всяко време имате право да поискате информация относно това дали се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с Старри Травел ЕООД на контаките, предоставени в настоящата политика.
Право на преносимост: 
Старри Травел ЕООД обработва Вашите лични данни, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили. 
Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на лични данни Ви.
Право на изтриване:
Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, съхранявани от Старри Травел ЕООД  по всяко време, освен в следните ситуации:
- в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти
- имате извършена покупка
- ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с определени изискващи го закони.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
При възражение от Ваша страна Старри Травел ЕООД е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни, или за установяването, упражняването или защита на правни последици.
Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено. 
Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на тел. 02/ 846 80 45 и 0879 46 80 45 
Задължения на Старри Травел ЕООД и предприети мерки относно съхранението на личните Ви данни: 
- обработването на данни се основава на всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;
- Старри Травел ЕООД води регистър на дейностите по обработване на лични данни;
- Старри Травел ЕООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини;
- Старри Травел ЕООД управялва риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД в контактите по-горе.
 
8. Предаване на лични данни към трети държави:
В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение. 
В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета дръжава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Старри Травел ЕООД, или предадването е необходимо за сключването или изпъленението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Старри Травел ЕООД и друго физическо или юридическо лице.
 
*
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “СТАРРИ ТРАВЕЛ” ЕООД ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ
 
Разпоредбите на настоящите Общи Условия се прилагат, както по отношение на Договори, сключени в писмена форма, така и по отношение на Договори, сключени по Електронен път, в устна форма, в т.ч. и чрез издаване на проформа фактура, резервационна бланка или фактура.
 
I. ЗАПИСВАНЕ
1. Всяка резервация на база “заявка-потвърждение” ще бъде счетена за заявка за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. За потвърдена, от страна на Старри Травел ЕООД, се счита резервация, по която:
- е изпратено потвърждение на резервацията по E-mail
- е получено 50% авансово плащане или плащане в пълен размер, в зависимост от сроковете по конкретната резервация.
Не може да има договор между Клиента и Старри Травел ЕООД, ако не са спазени горните изисквания.
Отговорност на Клиента е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни (имена, дати, хотел, тип помещение, брой възрастни и деца, база на изхранване). 
2. Резервацията се счита за потвърдена, само след заплащане на депозит в размер на 50% от общата сума за всички клиенти включени в Резервационната бланка  (а когато настаняването е след по-малко от 15 (петнадесет) работни дни, се заплаща 100 %). Останалата сума в размер на 50% се заплаща минимум 15 (петнадесет) работни дни преди датата на настаняване. В зависимост от изискванията на конкретното място за настаняване, сроковете за плащане на цялата сума по резервацията могат да бъдат променяни.
3. Договорът за индивидуална хотелска резервация обвързва Старри Травел ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни след заплащането на депозита. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Клиентът може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.
4. В срок между 10 и 7 работни дни преди първата дата на настаняване, е необходимо Клиента да посети офиса на  Туроператора, за да му бъде предоставена информацията по чл.86 от Закон за туризма (отнася се за Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена!).
 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. Туроператорът поема задължението да извърши хотелска резервация, съгласно изискванията на Клиента. Клиентът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимата за различните видове хотелски резервации, информация.
6. Туроператорът се задължава след получаване на пълното плащане по резервацията и нейното потвърждение, да предостави на Клиента Електронен Туристически Ваучер (в срок до два дни преди дата на настаняване, а при резервации в последния момент, веднага след получаване на пълното плащане), както и цялата необходима информация, свързана с настаняването, престоя и напускането на мястото за настаняване. Настаняването в хотела става посредсвом Електронен Туристически Ваучер издаден от Старри Травел ЕООД и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Клиента, направил резервацията.
7. Туроператорът се задължава да уведоми незабавно Клиента в случай, че не могат да бъдат спазени всички изисквания на последния относно мястото за настаняване, като в този случай предлага вариант, който е еквивалентен на категорията определена от Клиента. Клиентът от своя страна има право да приеме промените или да се откаже от направената резервация в случай, че е предложено място за настаняване с категория по-ниска от посочената от него в този Договор. Като в случай на отказ, на Клиента се връща заплатената от него сума.
8. В случай на анулация на резервацията по причини, дължащи се на мястото за настаняване или на форсмажорни обстоятелства, Туроператорът се задължава незабавно след получаване на информацията за това, да уведоми Клиента. Туроператорът се задължава да съдейства на Клиента за възстановяване на заплатената от него сума. Туроператорът не дължи връщане на възнаграждението, което е получил от Клиента за извършената услуга по резервацията, ако има такова, нито някакви обезщетения.  
В случай на форсмажор, поради който не може да бъде използвана хотелската резервация от Клиента и ако Форсмажорът бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на Туроператора и тя възстанови на Туроператора заплатените суми за съответното хотелско настаняване, след реалното постъпване на сумите по сметките на Туроператора, той се задължава да ги възстанови на Клиента в 10 дневен срок от получаването им.
9. Старри Травел ЕООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши такова настаняване. В тези случаи Старри Травел ЕООД се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт без доплащане. Ако Клиентът не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки, като Старри Травел ЕООД му възстановява платените суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
10. Клиентът е длъжен да посочи броя лица, броя нощувки, населено място, местоположение и вид на мястото за настаняване, което желае, както и всякакви други специфични изисквания, които има във връзка с резервацията.
11. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните хотелски резервации и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, само при рязка промяна в обменния курс на еврото или щатския долар към българския лев с повече от 5% /пет процента/ в периода на подписване на настоящия договор до датата на настаняване.
12. Клиентът е длъжен да извърши плащанията в сроковете по настоящия договор. Промени в начина и сроковете на плащане могат да бъдат направени само с допълнително споразумение между страните. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да анулира извършената резервация, както и да не възстанови предплатения депозит на Клиента. С настоящия договор Клиента се счита за писмено информиран относно сроковете и условията за плащане.
13. Всички цени обявени в сайта на Старри Травел ЕООД, както и в E-mail съобщенията изпратени до Клиента са в лева и са крайни, но върху тях не се начислява ДДС. Цените на предлаганите хотели, могат да бъдат обявени и в евро или щатски долари. При обявени цени в чужда валута, заплащането се извършва в български лева по фиксинга на БНБ в деня на плащането. 
14. Старри Травел ЕООД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел или на друг сайт за хотелски резервации, от цените обявени в сайта www.starrytravel.com. 
15. Категоризацията на предлаганите от Старри Травел ЕООД хотели в www.starrytravel.com е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел II – Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене). Тази категоризация е с информационна цел и не е гаранция или поръчителство от никакъв тип от страна на Старри Травел ЕООД.
16. Туроператорът задължително предлага на туриста сключването на застраховка "Медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната, по чл.72 ал.1 от ЗТ. Застраховката по ал. 1 не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване, по чл. 72 ал 2 от ЗТ.
17. Клиентът има право в едномесечен срок, преди началната дата на хотелската резервация, да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, само в случай, че съответното място за настаняване позволява смяна на имена по вече направена резервация, като уведомява писмено в три дневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, Клиентът дължи на Туроператора всички възможни разходи, които произтичат от направената промяна.
18. Лицето, подписало Договора, представлява интересите на всички Клиенти, чиито имена фигурират в Резервационната Бланка, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора.
19. Когато договорът е сключен чрез Туристически Агент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Клиентите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора. 
20. Клиентът потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).
21. Клиентът декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Старри Травел ЕООД при необходимост, включително и за изпращане на Търговски съобщения по E-mail.
 
III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ХОТЕЛСКИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ
22. При резервации по специални оферти като: Ранни записвания, Коледа, Нова Година, Великден и др., и оферти при които Клиентът ползва отстъпки или пакетни цени – анулации и промени не се допускат. При анулация – неустойката е 100%. Във всички останали случаи – виж т.IV 
 
IV. НЕУСТОЙКИ И  ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
23. При отказ на Клиента от хотелската резервация по причини, които не са свързани с неизпълнение от страна на Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат следните неустойки, в процент от стойността на хотелската резервация: 
- до 2 месеца преди датата на настаняване – 10%; 
- до 30 дни преди датата на настаняване – 30%; 
- от 29 до 16 дни преди датата на настаняване – 50%; 
- от 15 до 8 дни – 70% от пълната стойност на хотелската резервация, но не по- малко от стойността на 1 нощувка, на съответния пансион, за всички клиенти.
- по-малко от 7 дни преди датата на настаняване – 100%
При анулация от страна на Клиента, разликата между сумата по платената резервация и наложената глоба за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на анулацията, по банков път, по банковата сметка на Клиента.
24. Клиентът има право да се откаже от резервацията в случай на внезапно възникнал медицински проблем, който е необходимо надлежно да удостовери с документ от съответното медицинско заведение. В подобни случаи Туроператорът анулира резервацията като се старае да защити интересите на Клиента с цел възможно най-ниска такса за анулация или липса на такава. Ако мястото за настаняване или чуждестранния контрагент чрез който е направена хотелската резервация, не уважат съответния документ за възникнал медицински проблем, Туроператорът има право да не възстанови цялата или неуважената част от общата сума, която е платил Клиента.
25. Туроператорът не носи отговорност в случай на нарушение на законодателството на съответната държава от страна на Клиента, както и когато с решение на властите или отговорни лица, на Клиента е отказана възможността да напусне или влезе, в страна свързана с хотелската резервация, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, в следствие на което Клиента не е могъл да ползва платената хотелска резервация.
Туроператорът не носи отговорност, когато Клиента не се яви в хотела в деня на първата нощувка и по собствена воля реши да не ползва хотелската резервация. В този случай действията на Клиента се считат за No Show и платената сума по резервацията не се възстановява.
26. Туроператорът не носи отговорност за непотвърдени хотелски резервации при промяна, по желание на Туриста, на първоначалните условия на резервацията (дати, вид настаняване, брой възрастни и деца). Всяка промяна по резервация се счита за анулация и съответно, промяната за нова резервация и подлежи на неустойки според чл. 23 от настоящия договор.
27. Туроператорът не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.
28. Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава 50% от стойността на хотелската резервация. Съгласно разпоредбата на чл.94 ал. 1 от ЗТ, Общите Условия може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на Клиента вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора.
 
V. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
29. Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Старри Травел ЕООД не гарантира пълнотата и акуратността й. Старри Травел ЕООД не поемат никаква отговорност към Клиента или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Старри Травел ЕООД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Старри Травел ЕООД не гарантира, ако работата на www.starrytravel.com бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.
 
VI. РЕКЛАМАЦИИ
30. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на престоя в съответното място за настаняване, Клиента е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. 
31. В 3 дневен срок от момента на последната нощувка от хотелската резервация, клиентът трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. Старри Травел ЕООД се задължава, да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.
32. Без наличието на двустранно подписан протокол, Клиентът не може да предявява каквито и да е претенции към Старри Травел ЕООД. 
33. Рекламации изпратени след посочения срок се считат за невалидни и няма да се разглеждат.
34. Старри Травел ЕООД  е регистриран Администратор на Лични данни под № 117754  в КЗЛД. Всички действия на Старри Травел ЕООД са в съответствие с нормите установени от Закона за Защита на Личните Данни и допълнителните разпоредби, отнасящи се до защита на информацията в интернет.
©
 
Дефиниции на термини, използвани от Старри Травел ЕООД в уебсайта www.starrytravel.com и настоящите условия:
 
www.starrytravel.com – е резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация.
Старри Травел ЕООД – туроператор, притежаващ Удостоверение № 05255 за  Регистрация за извършване на туристическа дейност като Туроператор и Туристически агент.  Копие от Удостоверението за Регистрация е публикувана Тук. Съгласно изискванията по чл.97 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” със Застрахователно дружество “Бул Инс” АД. Застрахователната полица е с номер N Р1113008164740191624 и е валидна до  27.01.2015. Копие от полицата е публикувана Тук. Етичния кодекс на Старри Травел ЕООД е публикуван Тук.
Резервация - резервация за хотелско настаняване
Клиент – е всяко физическо или юридическо лице, ползващо услугите на Старри Травел ЕООД, когато те не са предназначени за последваща продажба, според настоящите Условия.
Места за настаняване - са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма
Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, което извършва хотелиерство във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране места за настаняване
Резервация на база “заявка-потвърждение” - заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на Старри Травел ЕООД в рамките на 24 часа в работни дни.
2008 Starry Travel Ltd. ©® Уеб дизайн Булгармарк ООД.